Raad van Advies

Raad van Advies

Het bestuur stelt een Raad van Advies (RvA) in die ten behoeve van het bestuur van de stichting een klankbordfunctie vervult en het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert. De RvA heeft in het bijzonder een adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van de stichting.

  • De leden van de RvA vertegenwoordigen in principe organisaties die een belang hebben bij Onconet en bestaan uit betrokkenen uit het oncologisch veld. Maximaal bestaat de RvA uit 8 leden.
  • De leden van de RvA worden, op voordracht van de RvA zelf, benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
Raad van Advies 2013
Naam Functie / Werkplek
Eric Buytels Sportfysiotherapeut Fysiotherapie Heikant Veldhoven
Bram van den Buijs Fysiotherapeut UMCU o.a. palliatieve oncologische zorg Gezondheidswetenschapper
Duncan Leistra Fysiotherapeut Nijsmellinghe / Master Oncologie fysiotherapeut i.o.
Loes Lelieveld Oncologiefysiotherapeut / Paramedisch centrum Frits van der Werff Hoorn / Cursusleider NPi  beweegprogramma: moduul ‘oncologie’
Bert Verdonk Fysiotherapeut UMCU o.a. klinische hematologie / Docent Fysiotherapie HU /  Docent NPi / therapeutische lymfedrainage en oedeemtherapie / borstkanker
Theo Ruitenbeek Oncologiefysiotherapeut  / Fysiotherapie de Vijfhoek – Deventer / voorzitter Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de lymfologie en oncologie