voor patiënten

HERO – symposium

Posted on jan 5, 2017 in voor patiënten

HERO – symposium

Training onder begeleiding van een fysiotherapeut tijdens chemotherapie levert vrouwen met borstkanker veel op. Gedurende de behandelperiode moet de fysiotherapeut echter rekening houden met een groot aantal variabelen. Tijdens het mini-symposium wordt ingegaan op de ontwikkeling van HERO, een technologisch hulpmiddel dat de fysiotherapeut ondersteunt.

Read More

Beter voorbereid

Posted on dec 30, 2016 in Nieuws, voor patiënten

Beter voorbereid

Via de web-app van Beter-voorbereid worden patiënten ondersteund in een optimale voorbereiding op de operatie. Er wordt aandacht besteed aan verbetering van lichamelijke fitheid, voeding, voorlichting over de komende opname en stoppen met roken. Doel is het bevorderen van het herstel ná de operatie. Het onderzoek naar de effectiviteit vindt plaats in 4 ziekenhuizen.

Read More

IPSO

Posted on nov 15, 2016 in voor patiënten

IPSO

Bij de inloophuizen van IPSO kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige, hoogwaardige psychosociale zorg en begeleiding.

Read More

METRIC – patient’s perspective

Posted on sep 19, 2016 in Nieuws, voor patiënten, Voor therapeuten

METRIC – patient’s perspective

Hoe ervaren patiënten lichaamsbeweging tijdens of na de behandeling van kanker?
Meer inzicht in de potentiele effecten van lichaamsbeweging op de kwaliteit van leven kan helpen bij het optimaliseren van programma’s gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten tijdens of na de behandeling van kanker.

Read More